Program

PÁTEK:
buď tady

16.30 otevření recepce – registrace ZŠ Komenského
18.30 zahájení setkání a modlitba tělocvična ZŠ Kom.
21.00 čajovna a chill zóna ZŠ Komenského
23.00 večerka na ubytování a společných prostorách ZŠ Komenského, ZŠ Masaryka
23.30 uzavření čajovny a chill zóny ZŠ Komenského

SOBOTA:
pro druhé

6.45 snídaně pro PT jídelna ZŠ Kom.
7.00 snídaně jídelna ZŠ Kom.
8.30 zahájení dne & modlitba tělocvična ZŠ Kom.
9.15 katecheze
rozdělení podle věku, scrolluj níže
10.15 velká hra
11.30 oběd pro PT jídelna ZŠ Kom.
12.00–13.30 oběd jídelna ZŠ Kom.
14.15 workshopy
15.30 hudební chill tělocvična ZŠ Kom.
možnost svátosti smíření a duchovního rozhovoru
17.00 mše svatá s biskupem Martinem kostel Nejsvětější Trojice
18.00 večeře do ruky před kostelem
18.30 večerní program tělocvična ZŠ Kom.
propagační okénko
talkshow
19.45 adorace s chválami
možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby
21.30 čajovna a chill zóna ZŠ Komenského
23.00 večerka na ubytování a společných prostorách ZŠ Komenského, ZŠ Masaryka
23.30 uzavření čajovny a chill zóny ZŠ Komenského

NEDĚLE:
v modlitbě

7.00 snídaně jídelna ZŠ Kom.
9.15 modlitba nad městem před kostelem Nejsvětější Trojice
9.35 díky & loučení kostel Nejsvětější Trojice
10.00 závěrečná mše svatá kostel Nejsvětější Trojice
TIP: Mši svatou bude přenášet TV Noe.
11.30 balíček na cestu před kostelem

Změna programu je vyhrazena.

Katecheze

Součástí sobotního dopoledního programu jsou katecheze, připravené na míru jednotlivým věkovým kategoriím účastníků.

Našimi katechety budou letos farář z Bohuslavic – P. Mgr. Vojtěch Janšta, kaplan pro mládež děkanátu Karviná a havířovský farní vikář – P. Mgr. Jiří Klos a generální vikář DOO – Mons. Mgr. Jan Czudek, Th.D.