O BISCUPU

BISCUP – diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s otcem biskupem.
Koná se jednou za rok, pokaždé v jiném městě naší diecéze. Jan Pavel II. pro tato setkání a slavení Světových dní mládeže původně určil květnou neděli, od roku 2021 papež František ustanovil za tento den slavnost Ježíše Krista Krále.

Zveme všechny mladé od 14 do 26 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, posílit se víře a zažít společenství s lidmi i Bohem.

Motto setkání

Verš z Lukášova evangelia navazuje na motto loňského diecézka a letošních Světových dní mládeže v Lisabonu.

S Marií jsme vstávali, spěchali, byli v pohybu – a teď se chceme společně setkat v radosti a přítomnosti Ducha Svatého.

Setkání se může konat i díky nemalé finanční podpoře biskupství a dárců.