HYMNA BISCUP 2022PROČ PŘIJET NA BISCUP?

Protože se chceme potkat i s tebou! A taky pokud toužíš zažít živé společenství křesťanské mládeže a různorodost naší diecéze. Seznámit se, nechat se inspirovat v rozhovorech i přednáškách a načerpat za zvuků kytar a bubnů i ve ztišení. Potkat se s Bohem i lidmi

Na koho se můžete těšit?

Na inspirativní hosty na katechezích a workshopech, nebo třeba právě otce biskupa Martina, který si pro nás ve svém nabitém kalendáři vyhradil celý den. Chybět nebudou ani naši kaplani pro mládež, kněží a řeholníci. To vše ve společnosti toho Nejvyššího.

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

Pro všechny mladé ve věku 14-26 let z ostravsko-opavské diecéze (ta ale podmínkou není).
Zveme také všechny kněze a řeholníky, kteří chtějí být oporou mladé generaci a vzájemně se osvěžit.

PODPOŘTE NÁS!

Ať už je to jedna prosba před spaním, každodenní růženec nebo úmysl při mši svaté, vše se počítá! Svěřte spolu s námi v modlitbě celé setkání, organizátory a mládež naší diecéze. Moc děkujeme. 🖤
Diecézko můžete podpořit i buchtou nebo finančním či jiným příspěvkem.

Spolupracujeme