BISCUP 2018

BISCUP je diecézní setkání mládeže Ostravsko-opavské diecéze s otcem biskupem. Diecézní setkání mládeže se koná každoročně u příležitosti světového dne mládeže, ten se slaví na květnou neděli od roku 1986, kdy byl ustanoven papežem Janem Pavlem II. Motem letošního dne mládeže je verš z Lukášova evangelia "Neboj se Maria, neboť si nalezla milost u Boha."

Modlitba za setkání

Dobrý Bože,
děkujeme Ti za dar setkání, ve kterém můžeme objevovat jedinečnost každého člověka a tak poznávat Tebe samého, který jsi Láska.

Prosíme Tě za nadcházející setkání mládeže, které se uskuteční v děkanátu Hlučín.
Žehnej a provázej svým Duchem organizátory, kteří připravují samotné setkání.
Dej, ať je program nastaven tak, aby mladí lidé dokázali zažívat tvou blízkost.

Prosíme Tě také za obyvatele této oblasti.
Žehnej jim a otevři jejích srdce, aby byli vnímaví vůči účastníkům setkání a přijali je.

Rovněž žehnej mladým lidem naši diecéze.
Zapal v nich oheň touhy Tě poznávat, aby také jednou byli Ti, kteří o Tobě vydají svědectví.

Panno Maria prostřednice milosti, oroduj za nás!
Amen.

Základní informace

Diecézní setkání mládeže proběhne ve dnech 16. - 18. 3. 2018 v Hlučíně. Setkání je určeno pro mládež od 14 let.
Registrace na těchto stránkách do neděle 11. 3. 2018.
Účastnický poplatek za setkání je 380 Kč, pro členy Animy Iuventutis 350 Kč.

Doprava

Pokud přijedete autobusem, vystupte na zastávce Hlučín, autobusové nádraží, od této zastávky vás budou v pátek v době registrace navigovat organizátoři, kteří budou také dohlížet na bezpečný přesun na ZŠ Rovniny. Organizátoři na vás budou čekat také na vlakové zastávce v Hlučíně. Pokud přijedete vlakem, doporučujeme využít spoje, které vyjíždí z Opavy v 17:42 a 18:42. Tyto spoje budou posílené.

Co s sebou

  • teplé oblečení (předpověď hlásí studené počasí, sobotní pouť a nedělní mše budou venku)
  • pláštěnku
  • hrnek na pití
  • spacák a karimatku
  • přezůvky
  • hygienické potřeby
  • kartu zdravotní pojišťovny, případně léky, které užíváš

Stravování

Účastníci mají zajištěnu stravu v sobotu po celý den (vč. teplého oběda). V neděli pak je zajištěna snídaně a balíček na cestu. Páteční večeře je z vlastních zásob. Zajišťujeme bezlepkovou a bezlaktózovou dietu pro účastníky, kteří o ni požádali v přihlášce. Pitný režim zajištěn v průběhu celého setkání.

Registrace

Program

Pátek

od 17:00 Registrace - ZŠ Rovniny
19:30 Zahajovací program ve sportovní hale
21:00 Společná modlitba

Sobota

7:15 Budíček
7:30 - 8:15 Snídaně
8:30 Modlitba
9:00 Slovo na cestu
9:30 Vycházíme na pouť
12:00 Mše svatá v Ludgeřovicích
13:00 Oběd v ZŠ Ludgeřovice
15:30 - 16:45 Nabídka aktivit v Hlučíně
(svátost smíření, sport, atd.)
17:00 Tématické workshopy
18:30 Večeře ve škole
20:00 Večerní program ve sportovní hale
21:30 Společná adorace
22:30 Začátek celonoční adorace ve škole

Neděle

7:00 Budíček
7:15 - 8:00 Snídaně
8:00 Zakončení celonoční adorace
8:30 Úklid
10:00 Přesun na náměstí
10:30 Mše svatá na náměstí
(přenášena TV Noe)

Workshopy

Jsi žena a je to úžasné

Pouze pro ženy
Tělocvična ZŠ Rovniny

O ženě, která se musí přijmout, objevit svou krásu, svou zranitelnost a své potřeby.

Marie Vaňková (*1995) se narodila na Vsetíně. Vystudovala konzervatoř v Kroměříži (obor housle) a nyní studuje v Praze konzervatoř J. Ježka a PedfUK (obor Sbormistrovství). Učí na ZUŠ, hraje v různých kapelách, dělá kurzy muzikoterapie, soukromě učí hudbu a vede dětské sbory. Ve svém volném čase dělá tábory Quovadis, na Přístavu Raftcamp a vede skupinu Adorare. Zatím svobodná.

Jsi muž a je to výzva

Pouze pro muže
Družina ZŠ Rovniny

O mužích, kteří mají svůj vztah s Bohem, kteří mají svůj nenahraditelný životní úkol a kterým je dobře v chlapském společenství.

Vojtěch Vágai mladší (*1984) je první český římskokatolický kněz z romského prostředí, syn prvního romského trvalého jáhna. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a Katolickou teologickou fakultu. Od mala vyrůstal na katolické faře a spolu s bratry pomáhal svému otci v pastoraci na Českokrumlovsku. V roce 2016 byl ustanoven do funkce ředitele Dicézního centra mládeže Českobudějovické diecéze. Věnuje se otázkám soužití menšin a většinové populace a také pastoraci lidí z prostředí masových médií, modelingu a umění.

Křesťanská hudba, která tě chytne

Otevřeno pro veřejnost
Sportovní hala

Videoklipová prezentace současných umělců, jejich životní svědectví, příběhy jejich písní.

P. Pavel Šupol (*1977) vyrůstal ve Valašských Kloboukách. Tesař, stavař a kněz (od roku 2009). Spoluzaložil projekt „Křesťan a hudba“. Cílem tohoto evangelizačního projektu je snaha hovořit o víře pomocí populární hudby. Nyní vicerektor v Olomouckém semináři. Věnuje se rovněž formaci vysokoškoláků.

Život s lidmi v jejich nouzi a kráse

Otevřeno pro veřejnost
Červený kostel

Silné příběhy a fotografie lidí, kterým se ostatní vyhýbají, které fotograf poznal, s kterými aspoň na čas žil. Setkání s člověkem, který bude od první chvíle vašim přítelem.

Jindřich Štreit (* 1946) je český dokumentární fotograf a pedagog. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově, těžké práci v továrnách a mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, starých lidech, cizincích, kuřácích, lidech bez domova.

Ke stažení

Plakát
Modlitba za diecézko