Informace

Termín setkání

5. - 7. 4. 2019

Pro koho

Setkání je určeno pro mladé od 14 let.

Cena

Účastnický poplatek za setkání je 380 Kč, pro členy Animy Iuventutis 350 Kč.

Místo

Letošní Diecézní setkání mládeže se bude konat ve Frýdku.

Hlavní program a registrace účastníků bude probíhat v prostorách ZŠ Elišky Krásnohorské.

Sobotní a nedělní mše svaté budou slouženy ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

Modlitba za setkání

Dobrý Bože,
ty nás miluješ a víš co je pro nás dobré.
Maria, tvá věrná služebnice,
to věděla a nebála se přijat tvou vůli.
Prosíme, dej, ať nadcházející
Diecézní setkání mládeže ve Frýdku,
je časem a místem radostného setkání s Tebou.
Žehnej a provázej svým Duchem ty,
kteří mají na starost organizaci celého setkání -
- ať zakouší tvou blízkost a poznají
co je pro mladé lidi nejlepší
a tak i nastavili program setkání.
Prosíme, dej, aby farníci a obyvatelé tohoto kraje
měli pochopení pro mladé lidi a setkání bylo pro ně požehnání.
Otevři jejich srdce, ať mladí, kteří se s nimi setkají,
zakusí kus tvé lásky.
Panno Maria služebnice Páně, oroduj za nás!
Amen.

Program

Pátek

19:00 Večerní program v tělocvičně
21:00 Modlitba

Sobota

7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
8:30 Katecheze, zamyšlení ve skupinkách
11:00 Mše sv. v bazilice
12:00 - 14:00 Oběd
13:30 - 15:00 Siesta
nabídka her
prohlídka Frýdku
svátost smíření
15:00 - 16:00 I. blok workshopů
16:30 - 17:30 II. blok workshopů
17:00 - 18:00 Posezení s biskupem Martinem
18:00 - 19:00 Večeře
19:30 - 20:30 Talkshow s hosty
21:00 - 22:00 Chvály, začátek celonoční adorace

Neděle

7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
9:00 Úklid, balení
10:00 Závěrečná mše sv.

Přihlašování

Ke stažení