Informace

Termín setkání

5. - 7. 4. 2019

Pro koho

Setkání je určeno pro mladé od 14 let.

Co s sebou

 • přezůvky do školy
 • přiměřené oblečení
 • spacák a karimatku (spí se ve třídách a v tělocvičně na zemi)
 • jídlo na páteční večeři
 • sportovní obuv a oblečení (na sobotní odpoledne)

Účastnický příspěvek

Prosíme vás o příspěvek na pokrytí nákladů spojených s organizací setkání (ubytování, strava, atd.), které činí 380 Kč v případě účasti na celém setkání. Příspěvek se bude vybírat na místě.

Místo

Letošní Diecézní setkání mládeže se bude konat ve Frýdku.

Hlavní program a registrace účastníků bude probíhat v prostorách ZŠ Elišky Krásnohorské.

Sobotní a nedělní mše svaté budou slouženy ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

Modlitba za setkání

Dobrý Bože,
ty nás miluješ a víš co je pro nás dobré.
Maria, tvá věrná služebnice,
to věděla a nebála se přijat tvou vůli.
Prosíme, dej, ať nadcházející
Diecézní setkání mládeže ve Frýdku,
je časem a místem radostného setkání s Tebou.
Žehnej a provázej svým Duchem ty,
kteří mají na starost organizaci celého setkání -
- ať zakouší tvou blízkost a poznají
co je pro mladé lidi nejlepší
a tak i nastavili program setkání.
Prosíme, dej, aby farníci a obyvatelé tohoto kraje
měli pochopení pro mladé lidi a setkání bylo pro ně požehnání.
Otevři jejich srdce, ať mladí, kteří se s nimi setkají,
zakusí kus tvé lásky.
Panno Maria služebnice Páně, oroduj za nás!
Amen.

 

Program

Pátek

17:00 Začátek registrace a ubytování
19:00 Večerní program v tělocvičně
aneb "Vítejte ve Frýdku!"
21:00 Modlitba

Sobota

7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
8:30 Katecheze, zamyšlení ve skupinkách
 • nejmladší skupina (14 - 15 let)
  v kulturní místnosti
 • prostřední skupina (16 - 18 let)
  v tělocvičně
 • nejstarší skupina (19+ let)
  ve farním kostele
11:00 Mše sv. v bazilice
12:00 - 14:00 Oběd
13:30 - 15:00 Siesta
nabídka her
prohlídka Frýdku
svátost smíření
15:00 - 16:00 I. blok workshopů
16:30 - 17:30 II. blok workshopů
17:00 - 18:00 Posezení s biskupem Martinem
(pouze pro nejstarší skupinu)
18:00 - 19:00 Večeře
19:30 - 20:30 Talkshow s hostem
a překvapení
21:00 - 22:00 Chvály, začátek celonoční adorace

Neděle

7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
9:00 Úklid, balení
10:00 Závěrečná mše sv.

Přihlašování

Dotace z rozpočtu MSK

Diecézní setkání mládeže 2019, bylo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" uzavřené mezi Moravskoslezském krajem a Biskupstvím ostravsko-opavským. Poskytnutá dotace ve výši 30 000 Kč byla využita k financování části nákladů spjených s přípravou setkání, především nákladů za materiál, pronájem prostor, tisk propagačních materiálů a ozvučení akce.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace.

Ke stažení